?!DOCTYPE html> (浙江,金华)金华BV?价格,批发) - 金华市梅兰日兰电气有限公?/title> <meta name="Keywords" content="金华BV?> <meta name="Description" content="为你详细介绍金华BV线产品内?包括金华BV线的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有金华BV线新闻以及最新的市场金华BV线价?咨询电话:0579-82361696"> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <SCRIPT type="text/javascript" src="/template/NESTXY00007/js/jquery-1.4.2.js"></SCRIPT> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00007/js/cloud-zoom.1.0.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00007/js/picCloud.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00007/js/lib.js"></script> <link href="/template/NESTXY00007/css/cloud-zoom.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00007/css/picCloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00007/css/productComApp.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00007/js/resizeImage.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">金华市梅兰日兰电气有限公司为您免费提?a href="/">金华电缆</a>?a href="/supply/">金华电线电缆批发</a>?a href="/news/">金华电线厂家</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32129/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"><span class="sr-only">Toggle navigation</span></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> </button> <div class="logo"> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="/"> <img class="logo img-responsive" src="/uploads/logo/20180228043555.jpg" alt="金华市梅兰日兰电气有限公? width="" height=""/> </a> <small class="pull-left"> <a href="/" class="visible-lg"> 金华市梅兰日兰电气有限公? </a> </small> </div> <ul class="list-unstyled head-lx"> <li>营造环境,创造价?br/> <small>Building Enuironment Creation Value</small> </li> <li>建筑工程及装饰工程领航?br/> <small>Construction and Decoration Engineering</small> </li> <li class="tel">全国服务?4008-888-888 /</li> <li class="oc"> 在线咨询? <a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/head-qq.png" alt="QQ咨询"> </a> </li> </ul> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav" id="nav"> <li class='active'><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/">网站首页<small></small></a></li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/about/">关于我们<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/about/">公司简?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">招贤纳士</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<small></small></a> </li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/news/">新闻中心<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/jszs/">技术知?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/download/">荣誉资质<small></small></a></li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/contact/">联系我们<small></small></a></li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner text-center"> <div class="box"> <img class="img-responsive" src="/template/NESTXY00007/images/xdd.jpg"> </div> </div> <div class="crumbs"> <div class="container"> <div class="btn-group pull-right hidden-xs"> <button type="button" class="btn btn-menu btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 更多菜单 Menu <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li><a href="/mmdl/">万马电缆</a></li> <li><a href="/mmdx/">万马电线</a></li> </ul> </div> <ol class="breadcrumb"><li><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/mmdx/">万马电线</a> > <a href="/mmdx/bvx/">BV?/a> > <a href="/supply/4.html">金华BV?/a></li></ol> </div> </div> <div class="neirong code code--right" aos="fade-down"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-9 col-lg-9"> <article class="ny-shuoming text-center"> <h1>金华BV?/h1> <p>日期?018-01-25 0:00:00 / 来源?a href='http://www.91suoyin.com/supply/4.html'>http://www.91suoyin.com/supply/4.html</a></p> </article> <article class="info"> <div> <div style="width:230px;height:230px;" class="block"> <a class="cloud-zoom" id="zoom1"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953015643212932700.jpg?path=www.91suoyin.com/uploads/cp/201801290953015643212932700.jpg" width="230px" height="230px" style="border: 1px solid #FFAAA0"/></a> </div> <div style="width:230px;" id="spec-n5"> <div class="left-arrow" id="spec-left"> <img src="/img/left.gif" /> </div> <div style="width:200px;" class="qhtp" id="spec-list"> <ul> <li><a class="cloud-zoom-gallery" onfocus="this.blur()" rel="useZoom: 'zoom1', smallImage: 'http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953015643212932700.jpg'"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953015643212932700.jpg?path=www.91suoyin.com/uploads/cp/201801290953015643212932700.jpg " class="picStyle2" /></a></li> <li><a class="cloud-zoom-gallery" onfocus="this.blur()" rel="useZoom: 'zoom1', smallImage: 'http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953069393212935946.jpg'"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953069393212935946.jpg?path=www.91suoyin.com/uploads/cp/201801290953069393212935946.jpg " class="picStyle1" /></a></li> <li><a class="cloud-zoom-gallery" onfocus="this.blur()" rel="useZoom: 'zoom1', smallImage: 'http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953129703212960200.jpg'"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953129703212960200.jpg?path=www.91suoyin.com/uploads/cp/201801290953129703212960200.jpg " class="picStyle1" /></a></li> <li><a class="cloud-zoom-gallery" onfocus="this.blur()" rel="useZoom: 'zoom1', smallImage: 'http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953207043212999565.jpg'"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953207043212999565.jpg?path=www.91suoyin.com/uploads/cp/201801290953207043212999565.jpg " class="picStyle1" /></a></li> <li><a class="cloud-zoom-gallery" onfocus="this.blur()" rel="useZoom: 'zoom1', smallImage: 'http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953268603212914086.jpg'"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801290953268603212914086.jpg?path=www.91suoyin.com/uploads/cp/201801290953268603212914086.jpg " class="picStyle1" /></a></li> </ul> </div> <div class="right-arrow" id="spec-right"> <img src="/img/right.gif" /> </div> </div><input type="text" style="display:none" id="txtBorderColor" value="#f5f5f5"/></div> <div class="bd"> <div><span style="font-size:14px;">       金华<a href="/mmdx/bvx/" target="_blank">BV?/a>全称铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,就是我们常用的单芯铜线;电流在通过红色BV线导体时,有集肤效应。就是说在大部分电流是在导体的表明通过的。多单丝绞合?a href="/supply/4.html" target="_blank">金华BV?/a>明显表面积比单根硬线表面积大。在承受符合方面: 同样的线径,(线径指的是线的大小比??平方? 平方)金华BV线承受的负荷比硬线大的多,也就是说,如果硬线可以承受1000瓦,那金华BV线就可以承受1500瓦。在畅通稳压方? 金华BV线线路电流畅通,而硬线就差些,流量速度也慢些,在使用方? 硬线一旦稍稍过?负荷大了)就很容易发热,降低导线的绝缘层,甚至烧坏,而金华BV线就可以有效的解决这些问题?/span><span style="font-size:14px;"></span><span style="font-size:14px;"></span><br /> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801251646527673212972769.jpg" alt="" /><br /> <div> <br /> </div></div> </div> <p align="center" class="pageLink"></p> <p class="text-left">相关标签?a href='/key.aspx?k=BV%cf%df'>BV?/a>,<a href='/key.aspx?k=%bd%f0%bb%aaBV%cf%df%bc%db%b8%f1'>金华BV线价?/a>,<a href='/key.aspx?k=%bd%f0%bb%aaBV%cf%df%c5%fa%b7%a2'>金华BV线批?/a>,</p> <p class="text-right">作者:www.91suoyin.com</p> </article> <hr class="m-sx-40" /> <p>上一条:<a href="/supply/5.html">义乌BV电线</a></p> <p>下一条:<a href="/supply/3.html">东阳BV?/a></p> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <div class="ny-right"> <form method="post" class="search-form" action="/key.aspx" name="formsearch"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <ul class="list-unstyled"> <li> <input type="text" name="q" class="key" placeholder="输入关键?Keyword" /> <input type="submit" class="s-button" value="搜索" /> </li> </ul> </form> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-12 col-lg-12"> <h4 class="ny-h4">相关新闻<small>Related</small></h4> <ul class="list-unstyled clearfix"> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <div class="text-center"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="xgcp"> <h3>相关产品</h3> <hr class="small"/> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/supply/64.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201803271421384763212950355.jpg?path=www.91suoyin.com/uploads/cp/201803271421384763212950355.jpg" alt="金华BV电线" class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/supply/2.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801251418348923212959944.jpg?path=www.91suoyin.com/uploads/cp/201801251418348923212959944.jpg" alt="武义BV? class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/supply/1.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801221510028143212976434.jpg?path=www.91suoyin.com/uploads/cp/201801221510028143212976434.jpg" alt="2.5平方铜芯电线" class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/supply/6.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201801291251515013212953479.jpg?path=www.91suoyin.com/uploads/cp/201801291251515013212953479.jpg" alt="浙江BV? class="img-responsive"></a> </div> </div> </div> </article> </div> <hr class="m-sx-40" /> <div class="footer hidden-xs" id="yy"> <footer class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <h3>联系我们 Contact US</h3> <address class="address"> <ul class="list-unstyled"> <li>浙江省金华市五一?71?/li> <li>0579-82361696</li> <li>13905797683 24 Hours 服务</li> <li><a href="http://www.91suoyin.com">www.91suoyin.com</a></li> <li class="sns"> <a title="官方微博" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weibo.png" width="18" height="18" alt="微博"> </a> <a target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/qq.png" width="18" height="18" alt="QQ在线咨询"> </a> <a href="/contact/" class="bdsharebuttonbox" rel="nofollow"> <img src="/template/NESTXY00007/images/fenxiang.png" width="18" height="18" alt="联系我们" class="bds_more" data-cmd="more"> </a> </li> </ul> </address> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-6 z15"> <h3>底部 Bottom</h3> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.91suoyin.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)金华市梅兰日兰电气有限公?br /> <p>金华电线哪家好?供应订做多少钱?金华电线电缆价格怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供金华电线电缆、金华电缆厂家、金华电线批发、金华电缆价格等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!</p> </div> <div class="cityspread" ><p>热门城市推广: <a href="/hangzhou.html" title="杭州" target="_blank" >杭州</a> <a href="/ningbo.html" title="宁波" target="_blank" >宁波</a> <a href="/wenzhou.html" title="温州" target="_blank" >温州</a> <a href="/jiaxing.html" title="嘉兴" target="_blank" >嘉兴</a> <a href="/huzhou.html" title="湖州" target="_blank" >湖州</a> <a href="/jinhuajiquanguogedi.html" title="金华及全国各? target="_blank" >金华及全国各?/a></p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1272814384'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1272814384%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-12/"></script> <a target="_blank"><img src="/template/NESTXY00007/images/haha.jpg"></a> Powered by <a rel="nofollow" title="企业系统" target="_blank">筑巢</a> <a rel="nofollow" target="_blank">浙ICP?8004580?1</a> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3"> <h3>快捷入口 Quick Entry</h3> <div class="row cidaohang"> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/">网站首页</a></li> <li><a href="/about/">关于我们</a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/">产品欣赏</a></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/about/">公司简?/a></li> <li><a href="/about/about4.html">招贤纳士</a></li> <li><a href="/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4 weixin"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weixin.jpg" alt="" class="ylw-img-responsive" /> <p>微信扫一?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="yq-link visible-lg"> <p> <small>友链申请QQ?53516785</small> </p> </div> </footer> </div> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="32129"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="tel:13905797683"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/headroom.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.headroom.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/dist/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> <a href="http://www.91suoyin.com/">㽶òݺ9,ɫۺ,˴㽶,,2019¹a,㽶Ӱ߹ۿ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>